МУ-ын Төрийн соёрхолт, Улсын ударник, Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, ахмад настанд үзүүлэх мөнгөн тусламж цэсний мэдээллүүд