Ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж цэсний мэдээллүүд